Rodica Ciorănică în tăcere cu trupa TFN.
Vă iubim!